Serinus Cal 3000 inkluderar alla funktioner från sina föregångare Serinus Cal 1000 och Serinus Cal 2000 och lägger till en ozonfotometer för att skapa och leverera exakta ozonkoncentrationer vid kalibrering av ozonanalyser. Fotometern mäter ozonkoncentrationen kontinuerligt och med hög precision för att styra utmatningen från den interna ozongeneratorn, vilket ger en pålitlig källa för rutinmässig ozonkalibrering.

FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER

  • Det nya användargränssnittet för Serinus Cal gör alla funktioner enkla och intuitiva att använda.
  • Den inbyggda fotometern och ozongeneratorn möjliggör användning som en nivå 3 ozonöverföringsstandard.
  • Ozonfotometern bygger på beprövad och pålitlig teknik som används i gasanalysatorn Serinus 10.

Product form

Contact us to get more information about this product!

Name
Country
This field is for validation purposes and should be left unchanged.