Mikrosensorer

Mikrosensorer erbjuder goda indikativa mätdata för gaser som till exempel
kolmonoxid och flyktiga organiska föreningar (VOC). Dessa miljöparametrar kan användas för analys och rapportering. De utgör en betydligt mer kostnadseffektiv

lösning än konventionell utrustning och utgör ett bra alternativ när indikativa data räcker.  Mikrosensorer kan användas till sk fenceline.

Kunak. Acoem är återförsäljare av Kunak på den nordiska marknaden. Kunaks
mikrosensorer erbjuder goda indikativa mätdata för kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2),
kväveoxid (NO), kvävedioxid (NO2), ozon (O3), svaveldioxid (SO2), svavelväte (HS2),
ammoniak (NH3) och flyktiga organiska föreningar (VOC). Dessa data kan användas för
noggrann analys och rapportering. Mikrosensorer kan användas till sk fenceline runt tex
industriella anläggningar. Den har också möjlighet att mäta partiklar.
https://www.acoem.com/en/products/air-particulates-monitors/air-quality-
monitoring/samplers/hyperlocal-air-quality-monitoring/hyperlocal-air-monitoring-
sensors/

Kunak AirPro är en enhet som kan laddas med upp till fem stycken olika målgaser.
Målgaserna kommer i förprogrammerade kassetter som installeras med ett enkelt handgrepp
och ingen klalibrering behövs. Dessutom kan man denna modella även mäta partiklar, PM1,
PM2,5, PM 4, PM 7 och PM10. Alla data överförs trådlöst i realtid.
Kunak Air Lite är en enklare variant som har plats för två kassetter för två målgaser.

På så vis  blir detta en mycket kostandseffektiv lösning. Men en Air Lite ger också spå samma vis
trådlöst tillgång till alarm och data i realtid.