acoem logo
Sweden

Acoem AB

ACOEM AB develops, manufactures, and markets the Fixturlaser branded laser-based measurement instruments for alignment and positioning of rotating machinery. Our measurement systems are user-friendly tools that minimize the number of operations involved in the alignment process – “Express Alignment Through Real Innovation by Fixturlaser”.

They come with the basic precision alignment applications and functions, such as horizontal and vertical shaft precision alignment, compensation for soft foot, bolt, and base bound situations, and with optional applications, such as alignment of machine trains and of offset mounted machines, measurement of dynamic and thermal movements.

ACOEM AB

Invoice address:
Box 7
SE-431 21 Mölndal
Sweden

Delivery address:
Östergårdsgatan 9
SE-431 53 Mölndal

Tel: +46 31 706 28 00
Fax: +46 31 706 28 50
E-mail: info.se@acoem.com
Website: www.fixturlaser.se

ACOEM AB utvecklar, tillverkar och marknadsför Fixturlasers laserbaserade mätinstrument för uppriktning och positionering av roterande maskiner. Våra mätsystem kännetecknas av fokus på användarvändlighet för att maximera effektiviteten i uppriktningsprocessen – “Express Alignment by Fixturlaser”.

Fixturlasers produktprogram inom axeluppriktning är heltäckande och för alla typer av applikationer, vilket omfattar funktioner för softfoot, membrankopplingar och uppriktning mot målvärden, samt tillvalsprogram, såsom uppriktning av maskintåg, maskiner med kardanaxlar, och mätning av dynamiska och termiska rörelser. Oavsett vilket behov du har av uppriktning, så kan Fixturlaser tillhandahålla dig ett lämpligt instrument.