Diller

BİR KENARIN DOĞRUSALLIĞI

DOĞRUSALLIK

Doğrusallık uygulaması lazer ışınının referans olarak kullanıldığı iki eksen üzerinde gerçekleştirilir. Ölçüm yapılan cisim ile lazer ışını arasındaki mesafe farkı, lazer alıcısı kullanılarak iki veya daha fazla nokta üzerinde ölçülür. Program 99 noktaya kadar ölçüm alınmasına imkan sağlar. Makina temeli, kılavuz kanallar ve taşıyıcı yapıların ölçümleri, doğrusallık ölçümleri için tipik uygulamalardır.

Konfigürasyon

  • Hızlı ve kolay tanımlama

  • Önceden tanımlı şablon

Ölçüm

  • Ölçümlerin anlaşılır olarak görüntülenmesi

  • Ölçüm noktalarının anlık gösterimi

  • Renk kodlu ölçüm noktaları

  • İstediğiniz her an ölçüm noktalarını kaydedebilme

Ayarlama

  • Ayarlama aşamasında canlı değerler

  • Açı kılavuzu, kabul edilmiş ölçüm noktası kayıt alanını gösterir

  • Hizalama için hangi yöne hareket etmeniz gerektiğini gösteren yeşil oklar

  • Renk kodlu ölçüm değerleri