Diller

DAİRE ÇİZEREK İLERLIYORUZ

DAİRESEL DÜZLEMSELLİK ÖLÇÜMÜ

Bu uygulama referans olarak lazer düzlemi kullanır. Bu lazer düzlemi ile ölçüm yapılacak cisim arasındaki mesafe farkı, lazer alıcısı kullanılarak bir veya daha fazla noktadan ölçülür. Program, toplamda üç daireye herbir dairede ise 99 noktaya kadar ölçüm alınmasına imkan sağlar.
Dairesel makina temellerinin ve flanşların ölçümleri tipik uygulamalardır.

 

 

 

 

DAİRESEL DÜZLEMSELLİK ÖLÇÜMÜNÜN YAPILIŞI

Konfigürasyon

  • Hızlı ve kolay tanımlama
  • Önceden tanımlı şablon

Ölçüm

  • Ölçümlerin anlaşılır olarak görüntülenmesi
  • Ölçüm noktalarının anlık gösterimi
  • Renk kodlu ölçüm noktaları
  • İstediğiniz her an ölçüm noktalarını kaydedebilme

Ayarlama

  • Ayarlama aşamasında canlı değerler
  • Açı kılavuzu, kabul edilmiş ölçüm noktası kayıt alanını gösterir
  • Hizalama için hangi yöne hareket etmeniz gerektiğini gösteren yeşil oklar
  • Renk kodlu ölçüm değerleri